Hợp đồng đại lý sơn

Hợp đồng đại lý sơn | là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trên internet, bởi thị trường sản xuất sơn nước cũng như kinh doanh và tiêu thụ cũng đang ở mức cao, vậy hợp đồng đại lý sơn có những điều khoản thế nào ? hãy cùng chuyển giao công nghệ sơn tìm hiểu nhé ! 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số:  /  /2019/TT-TL

Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 33/2005/QH11 được quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11đã được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2006.

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày     tháng    năm 2019, tại công ty cổ phần thương mại và sản xuất Thăng Long, chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN BÁN): ……………………………………………………………………

Đại diện                     :Ông: ………………                         Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế                 :……………………..

Địa chỉ:                      :………………………

Số điện thoại             :………………………

Số tài khoản              :………………………

Ngân hàng giao dịch: ………………………


BÊN B (BÊN MUA): ……………………………………………………………………

Đại diện                     :Ông: ………………                         Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế                 :……………………..

Địa chỉ:                      :………………………

Số điện thoại             :………………………

Số tài khoản              :………………………

Ngân hàng giao dịch: ………………………

Sau khi thảo luận, hai bên thống nhất ký hîp đồng  giao dịch, mua bán sơn , bột bả  với các điều khoản như sau :

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA VÀ GIÁ CẢ

Bên A đồng ý bán cho bên B những mặt hàng với giá như đã thỏa thuận.

Bên A đảm bảo cung cấp cho bên B những mặt hàng sơn theo đúng tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG VÀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Hàng hoá do bên A giao đúng số lượng, quy cách, chủng loại theo đơn đặt hàng của bên B và giao tại đia chỉ do bên B chỉ định. Bên A có trách nhiệm báo giá cho bên B trước khi giao hàng.

Bên B có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng được giao không đúng với đơn đặt hàng. Phí giao hàng do hai bên thương lượng và thống nhất trong mỗi đơn hàng cụ thể.

2.3     Khi nhận hàng, bên B kiểm tra về mặt số lượng cũng như chất lượng và ký nhận hàng đầy đủ.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA MỖI BÊN

3.1.   Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng.

3.2.   Bên nào vi phạm các điều khoản nêu trong hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành. Mức phạt cụ thể do hai bên thoả thuận dựa trên khung phạt mà Nhà Nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời hạn thanh toán cho lô hàng, đợt giao hàng: Thời hạn thanh toán được thoả thuận cụ thể cho từng lô hàng và đối chiếu công nợ giữa hai bên hàng tháng

Giá trị hàng hoá và thời gian giao hàng được dựa trên các số liệu ghi trong hóa đơn bán hàng hoặc phiếu giao hàng, là căn cứ để bên mua thanh toán cho bên bán

4.3    Thanh toán theo phương thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

ĐIỀU 5 : HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

5.1   Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký.

5.2   Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp một bên vi phạm hợp đồng, bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

5.3   Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh khó khăn thì hai bên cùng nhau thỏa thuận để giải quyết trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi. Nếu không giải quyết được, thì sẽ do toà án Kinh Tế Thành phố Hà Nội giải quyết. Phán quyết của tòa án là phán quyết cuối cùng mà cả hai bên phải thực hiện. Mọi chi phí toà án do bên thua kiện chịu.

 5.4  Hợp đồng này lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản để thực hiện.

   ĐẠI DIỆN BÊN  A                                                                                                                           ĐẠI DIỆN BÊN  B

Mẫu hợp đồng đại lý sơn ?
Cùng tìm hiểu nội dung bên trên
Xin mẫu hợp đồng đại lý sơn ?
Cùng tìm hiểu nội dung bên trên
Hợp đồng nguyên tắc mở đại lý sơn ?
Cùng tìm hiểu nội dung bên trên

Đọc thêm

Thẻ tag: #Gia công sơn, Công nghệ sơn nước, Công thức sơn, Dây chuyền sản xuất sơn, Quy trình sản xuất sơn, chuyển giao công nghệ sơn
Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết:
  • HOTLINE! HỖ TRỢ 24/24H

    TVC MAKETTING