Tinh màu pha tay

Dòng sản phẩm Pigment preparations có sắc tố màu cao, kích thước hạt nhỏ tương hợp với các chất phụ gia được sử dụng trong sơn , mực in và nhiều ứng dụng đặc trưng khác. Có những sản phẩm kích thước hạt nhỏ hơn 0.2 micron sử dụng trong ứng dụng inkjet. Phù hợp cho mọi công thức sơn, công thức sản xuất sơn

Organic pigments
+ Pigment Yellow 13
+ Pigment Red 112
+ Pigment Yellow 74
+ Pigment Red 122
+ Pigment Yellow 109
+ Pigment Red 221
+ Pigment Yellow 110
+ Pigment Red 254
+ Pigment Yellow 111
+ Pigment Red 255
+ Pigment Yellow 128
+ Pigment Blue 15:0
+ Pigment Yellow 139
+ Pigment Blue 15:1
+ Pigment Yellow 184
+ Pigment Blue 15:2
+ Pigment Orange 34
+ Pigment Blue 15:3
+ Pigment Orange 64
+ Pigment Blue 15:4
+ Pigment Orange 67
+ Pigment Green 7
+ Pigment Orange 73
+ Pigment Violet 19
+ Pigment Violet 23

 

Pigment Preparations 
Color Index Luconyl X fast
Pigment Black 7 Luconyl NG Black 0066 (view TDS) Xfast Black 0066 (TDS)
Pigment Yellow 138 Luconyl NG Yellow 0962 (TDS) Xfast Yellow 0962
Pigment Yellow 184 Luconyl NG Yellow 1102 Xfast Yellow 1102
Pigment Yellow 74 Luconyl NG Yellow 1256 (TDS) Xfast Yellow 1256
Pigment Yellow 154 Luconyl NG Yellow EH 0846
Pigment Yellow oxide-42 Luconyl Yellow 1995 (TDS) Xfast Yellow 1990 (TDS)
Pigment Yellow 110 Luconyl NG Yellow EH 0853
Pigment Orange 73 Luconyl Orange 2990 Xfast Orange 3100
Pigment Orange 5 Luconyl NG Orange 3111
Pigment Red oxide-101 Luconyl Red 3396 (TDS) Xfast Yellow 3390 (TDS)
Pigment Red 112 Luconyl Red 3865 Xfast Red 3855
Pigment Red 254 Luconyl NG Red 3860 (TDS) Xfast Red 3860
Pigment Red 122 Luconyl NG Magenta 4790 (TDS) Xfast Magenta 4790
Pigment Violet 23 Luconyl NG Violet 5894 (TDS) Xfast Violet 5895
Pigment Blue 15: 1 Luconyl NG Blue 6900 (TDS)
Pigment Blue 15: 3 Luconyl NG Blue 7080 (TDS) Xfast Blue 7080
Pigment Green 7 Luconyl NG Green 8730 (TDS)

Xfast Green 8730

Xem thêm : Tinh màu colortrend

Đọc thêm

Thẻ tag: #Gia công sơn, Công nghệ sơn nước, Công thức sơn, Dây chuyền sản xuất sơn, Quy trình sản xuất sơn, chuyển giao công nghệ sơn
Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết:
  • HOTLINE! HỖ TRỢ 24/24H

    TVC MAKETTING